Please find the English version below!

Viime vuosina Netflix on lisännyt eurooppalaisten originaalisarjojen määrää katalogissaan. Tähän ovat vaikuttaneet sekä globaalit, autenttisuutta ja paikallisuutta korostavat sisältötrendit, että globaalien suoratoistopalvelujen kilpailu tilaajista. Lisäksi Euroopan Unionin alueella voimaan tullut Audiovisual Media Services -direktiivi edellyttää, että video-on-demand -palvelujen sisällöistä 30 prosenttia on eurooppalaista alkuperää. Netflix on jo noussut eurooppalaisten scripted-sarjojen merkittävimmäksi tilaajaksi (Broadband and TV News 2021) ja avannut toimipisteitä Madridiin, Lontooseen, Berliiniin, Brysseliin, Pariisiin ja Amsterdamiin. Viimeisimpänä avattiin pohjoismainen tuotantohubi Tukholmassa, ja Italia ja Turkki seuraavat vielä tämän vuoden aikana (TBI Vision 2021).

Yhä useampi eurooppalainen – ja suomalainen – tuotantoyhtiö saattaa siis tulevaisuudessa asioida Netflixin kanssa, mutta Netflixin tuotantoyhtiöille tarjoamien sopimusten ehdoista ei ole juuri tihkunut tietoja julkisuuteen. Netflixin hankintastrategiaa voidaan kuitenkin analysoida tällä hetkellä katalogista löytyvien sarjojen pohjalta. Adelaida Afilipoaien tutkimus tarkastelee Netflixin rahoitusmalleja ja sitä, miten Netflix on niitä eri aikoina hyödyntänyt. Aineistona tutkimuksessa on 176 Netflix-nimikettä vuosilta 2012–2020.

Tutkimus erittelee neljä rahoitusmallia:

  1. Lisensoidut sarjat (licensed originals) ovat valmiita, toisella alustalla jo aiemmin esitettyjä sisältöjä, joiden striimausoikeudet Netflix on hankkinut. Tällainen on esimerkiksi BBC:n alun perin esittämä Peaky Blinders. Sarja on Netflixin lisäksi edelleen katsottavissasekä BBC iPlayer -palvelussa että Netflixissä.
  2. Siirtyvien sarjojen (continuation originals) ensimmäiset kaudet on esitetty toisella alustalla, mutta Netflix on tuottanut sarjoihin uusia tuotantokausia, jotka luonnollisesti ovat katsottavissa vain Netflixistä. Esimerkiksi Black Mirror -sarjaa esitettiin Britanniassa kaksi kautta Channel Four -kanavalla, jonka jälkeen Netflix osti sen oikeudet ja ryhtyi julkaisemaan sarjaa.
  3. Yhteistuotannoissa (co-production/co-financing originals) yhteistyö voi olla joko tuotannollista tai taloudellista. Lilyhammeria pidetään ensimmäisenä Netflixin tilaamana originaalisarjana, mutta Norjan yleisradioyhtiö NKR oli tuotannossa mukana toisena tilaajana.
  4. Täysin omien originaalisarjojen (full originals) kaikki esitysoikeudet ovat alusta asti Netflixin omistuksessa. Esimerkiksi The Crown on Netflixin yksin rahoittama ja esittämä draamasarja (Afilipoaie 2021).

Afilipoaien mukaan Netflix tuli Euroopan markkinoille lähinnä lisensoitujen ja siirtyvien sarjojen avulla, jolloin se pystyi tarjoamaan tilaajilleen paikallista sisältöä pienellä riskillä. Täysin omien originaalisarjojen merkitys on kuitenkin kasvanut suoratoistopalvelujen välisen kilpailun takia – vuonna 2019 Netflixin omien originaalisarjojen määrä ylitti yhteistuotantojen määrän (Afilipoaie 2021). Pienillä markkinoilla yhteistuotannot ovat yleisempiä kuin suurilla. Tähän mennessä Netflixille myydyt suomalaissarjat (esim. Karppi ja Sorjonen) on kuitenkin myyty nimenomaan lisenssioikeuksilla sen jälkeen, kun sarjat on jo esitetty ensimmäisen kerran jollain muulla alustalla.

Kiinnostavaa Afilipoaien tutkimuksessa on, että Netflix suosii julkista palvelua kumppanina: 80 prosenttia Netflixin yhteistyökumppaneista on julkisen palvelun yleisradioyhtiöitä. Näihin lukeutuu myös Yle. Netflix myös mielellään jatkaa yhteistyötä hyviksi havaitsemiensa kumppanien, kuten BBC:n, NRK:n ja Rain, kanssa. (Afilipoaie 2021.) Ampere Analysisin Guy Bissonin mukaan globaalit suoratoistopalvelut tarjoavatkin paikallisille ja kansallisille televisioyhtiöille mahdollisuuden päästä kansainvälisille markkinoille (Industry Insights – The EFM Podacast 25.2.2021).

Suomessa yleisradioyhtiön ja kaupallisen toimijan yhteistyössä ei sinänsä ole mitään uutta: Ylen ja MTV:n duopoli määritteli kotimaista televisiokenttää vuosikymmenten ajan. Netflixin kaltaiset suoratoistopalvelut ovat kuitenkin tuoneet kentälle uusia kilpailijoiden välisen yhteistyön (co-opetition) muotoja, jotka ylittävät kansallisen kulttuurin rajat ja tarjoavat myös tuotantoyhtiöille useita erilaisia tapoja saada tuotantojaan kansainväliseen levitykseen.

What does Netflix acquire and how?

During the last few years Netflix has increased the amount of European original content in its catalogue. The change is due to global content trends, such as the rise of authentic and local TV series, as well as the increased competition over subscribers. In addition, the EU’s Audiovisual Media Services Directive establishes that video-on-demand services must include at least 30% share of European productions in their catalogues. Netflix has already become the main commissioner of European scripted content (Broadband and TV News 2021) and has established offices in Madrid, London, Berlin, Brussels, Paris and Amsterdam. Recently a Nordic production hub was established in Stockholm, and Italy and Turkey are said to follow by the end of this year (TBI Vision 2021).

The increased demand for European content may result in more Finnish production companies dealing with Netflix in the coming years. Although there is hardly any public information about the contracts between production companies and Netflix, the acquisition strategies can be examined by analysing the Netflix catalogue. Adelaida Afilipoaie is doing research on Netflix original investment in European scripted series and their implications on the European market. The data for the study includes 176 Netflix titles from 2012-2020.

The study presents four types of investment:

  1. Licensed original refers to ready-made content, which has been aired on another platform before Netflix acquired the streaming rights. A good example of this type of investment is Peaky Blinders, which was originally broadcast by BBC and is still available on both BBC iPlayer and Netflix.
  2. Continuation original is a series which aired on another platform before Netflix commissioned new seasons (which are naturally only available on Netflix). Continuation originals include series such as Black Mirror, which was first broadcast on Channel Four for two seasons. Afterwards, Netflix acquired the rights for the series and started publishing additional seasons.
  3. Co-production/co-financing originals represent a different type of investment. Lilyhammer is considered the first original series commissioned by Netflix, but actually, public broadcaster NRK was co-financing the production.
  4. Full originals are commissioned, financed and aired by Netflix only. The Crown, for example, is solely financed and published by Netflix (Afilipoaie 2021).

As Afilipoaie states, “Netflix made use of licensed and continuation deals to enter the European market with local offerings and limited investment and risk”. Since then, the significance of full originals has increased in the context of “Streaming Wars” – in 2019, the number of full originals surpassed the number of co-productions (Afilipoaie 2021). Co-productions are more common on smaller television markets than on bigger markets. However, all the Finnish series that are or have been available on Netflix (e.g. Deadwind andBordertown) are licensed originals which have premiered on another platform.

Afilipoaie’s study also shows that Netflix prefers public service as a partner: 80 % of co-producers are public broadcasters, including YLE. Netflix also favours tried and proven partners, like BBC, NRK and Rai (Afilipoaie 2021). Guy Bisson from Ampere Analysis sees SVOD services providing local and national broadcasters as an opportunity to enter international television markets (Industry Insights – The EFM Podacast 25.2.2021).

In Finland, the co-operation between public broadcaster and commercial television company is hardly new: the duopoly of YLE and MTV characterised the national television industry for decades. But SVOD services, such as Netflix, have introduced new forms of co-operation crossing the borders of national culture and providing television companies with several ways of getting their content in international distribution.