Palvelut

TUTKIMUS

Medialogi erottuu muista tutkimus- ja konsultointiyrityksistä ainutlaatuisella av-alan asiantuntemuksellaan. Tuotan tilauksesta laajoja ja suppeita selvityksiä, trendianalyysejä, vaikuttavuusarviointeja ja yleisötutkimuksia. Työkalujani ovat muun muassa haastattelut, fokusryhmäkeskustelut, kyselytutkimukset, erilaiset sisällönanalyysin muodot sekä määrälliset analyysimenetelmät. Analyysin tulokset saat aina kontekstoituna, visualisoituna ja käytäntöön sovellettuna.

 

KOULUTUS

Suunnittelen ja toteutan koulutuksia, joiden muodot ja sisällöt räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Koulutukset pohjautuvat aina tutkittuun tietoon – joko Medialogin omiin selvityksiin tai tuoreimpiin kansainvälisiin tutkimuksiin. Teemat voivat vaihdella mediahistoriasta tämänhetkisen markkinatilanteen tai tulevaisuuden trendien esittelyyn. Tarvittaessa toimin myös koulutuskoordinaattorina ja rekrytoin alan parhaat ammattilaiset jakamaan osaamistaan. 

KONSULTOINTI

Tarvitsetko apua liiketoimintasi kehittämiseen, rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen ja rahoituksen hakemiseen, hankesuunnitteluun tai analyysivälineiden käyttämiseen? Ota rohkeasti yhteyttä, olipa haasteesi millainen tahansa. Mietitään yhdessä, miten kysymyksiin lähdetään etsimään vastauksia. 

VIESTINTÄPALVELUT

Kirjoittaminen on keskeinen osa ammattiani, visuaalisuus harrastukseni. Suunnittelen ja toteutan tyylikkäät ja käyttäjäystävälliset verkkosivut, kirjoitan tiedotetekstit, uutiskirjeet ja verkkoartikkelit ja ideoin sisältöä sosiaaliseen mediaan.