See English version below!

Koronapandemia on osoittanut konkreettisesti, miten globalisoitunut maailma on. Tutkimuksessa TV-alan globalisaatiota tarkastellaan kahdella tasolla. Ensinnäkin sisällöt liikkuvat markkinoilta toisille sekä ready-made -ohjelmina että ohjelmaformaatteina. Toiseksi globalisaatio viittaa ylikansallisiin omistussuhteisiin ja globaaleihin mediajätteihin, jotka toimivat kansallisten rajojen yli. Vuoden vaihtuessa onkin hyvä silmäillä, miten globaalilta kotimainen TV-ala kanavien ja suoratoistopalvelujen osalta näyttää.

Maanpäällisten TV-kanavien määrä ja niitä operoivat yhtiöt ovat pysyneet suhteellisen samoina muutaman viime vuoden ajan. TV-yhtiöistä erottuvat keskimääräisellä viikkotavoittavuudella (ks. Finnpanel.fi) mitattuna edelleen perinteiset kolme suurta, YLE, MTV ja Nelonen, jotka kaikki tavoittavat noin neljä miljoonaa katsojaa viikossa. Näiden vanavedessä tulee Discovery, jonka katsojamäärä on myös huomattava – noin kolme miljoonaa katsojaa viikossa. Foxin kanavien tavoittavuus on noin 2,3 miljoonaa katsojaa viikossa ja AlfaTV:n noin miljoona katsojaa. Aiemmin tänä vuonna kaapeliverkossa lähetyksensä aloittaneen Paramount Networkin lukuja ei ole vielä saatavilla. 

*Luvut: Finnpanel.fi 

18 televisiokanavasta YLEn kanavat (3); Nelosen kanavat (4) sekä AlfaTV:n kanava ovat suomalaisessa omistuksessa. MTV:n omistaa ruotsalainen Telia. Discoveryn neljä kanavaa, Foxin kaksi sekä Paramount Network ovat yhdysvaltalaisten yritysten omistamia. Lineaarisen television kanavista lähes puolet ja tärkeimmistä yhtiöistä kaksi kolmesta on siis edelleen kotimaisissa käsissä. Suurin osa kanavista myös esittää sekä kotimaisia että ulkomaisia ohjelmistoja – ainoastaan Friin, National Geographicin ja Paramount Networkin ohjelmistoon ei näytä tällä hetkellä kuuluvan kotimaisia tuotantoja. 

Suoratoistopalvelujen puolella tilanne on toinen. SVODien suosiota ei voi arvioida tilaajamäärien perusteella, koska ne eivät ole julkista tietoa. Yhdysvaltalaista Netflixiä pidetään kuitenkin Suomen suosituimpana suoratoistopalveluna – tilaajien määräksi arvioitiin vuonna 2019 noin 800 000 (Flixpatrol.com). Merkittävin pohjoismainen suoratoistopalvelu on Viaplay, joka Suomessa yhdistyi tänä vuonna Elisa Viihteen kanssa. Yhdistyminen kielii siitä, etteivät Viaplay ja Elisa Viihde kyenneet yksin vastaamaan kansainvälisten SVODien kilpailuun. HBO Nordic houkuttelee katsojia erityisesti omilla laatusarjoillaan, ja uusin tulokas, Disney+ on saanut lyhyessä ajassa vankan jalansijan pohjoismaisilla markkinoilla lähinnä lapsiperheitä palvelevilla sisällöillään. Myös kaupallisilla TV-yhtiöillä on omat AVODeja täydentävät SVODinsa.

* Luvut: JustWatch.com ja ElisaViihde.fi lokakuu 2020. 

Globaaleilla markkinoilla merkittävät teknologiajättien suoratoistopalvelut Amazon Prime Video, YouTube Premium ja Apple TV+ ovat toistaiseksi Suomen markkinoilla melko marginaalisia toimijoita. Näillä ei myöskään ole tarjolla kotimaisia sisältöjä, kuten muilla suoratoistopalveluilla. Tosin myös Netflixin ja HBO Nordicin suomenkielisten nimikkeiden määrä on vielä hyvin pieni. 

”Yhteispohjoismaista” Elisa Viihde Viaplayta, kotimaista Ruutu+:aa ja ruotsalaista C Morea lukuun ottamatta suoratoistopalveluja siis operoivat globaalit mediajätit, joiden katalogeissa suomalaiset sisällöt eivät juuri esiinny. Kotimaisten tuotantojen kannalta lineaarinen TV on edelleen merkittävä jakelualusta – ja itse asiassa sen merkitys on koronavuoden aikana korostunut Suomessa. AudienceProjectin tutkimuksen mukaan Suomi oli vertailun ainoa maa, jossa lineaarisen TV:n katselu kasvoi ja suoratoistopalvelujen kulutus väheni. Trendiä voidaan selittää uutisten ja ajankohtaisohjelmien kasvaneella kysynnällä, mutta se on hyvä uutinen myös kotimaiselle av-alalle ja mainostajille. Miten tätä kehitystä voitaisiin tukea myös jatkossa? 

Globalization of the Finnish TV industry, part 1: Broadcasters and SVODs 

The worldwide COVID-19 pandemic has proved that we are living in a globalized world. In television studies globalization is being analysed on two levels: first is the global flows of ready-made content and program formats and second is the transnational structures of the ownership. As we enter the last weeks of 2020, it is time to consider the level of globalization of the Finnish broadcasters and streaming services. 

The number of terrestrial television channels and respective companies has remained stable for the last few years. The big three, YLE, MTV and Nelonen, judged by the average weekly reach (see Finnpanel.fi), all reach about 4 million viewers per week. They are followed closely by Discovery, which gains a substantial reach of 3 million viewers per week. The Fox channels reach about 2,3 million and Alfa TV about one million weekly viewers. As Paramount Network became available on the cable network only this year, there are no figures available for that company. 

*Figures from Finnpanel.fi

Out of the 18 freely available linear television channels, the YLE channels (3), the Nelonen channels (4) and Alfa TV have Finnish owners. MTV is owned by the Swedish telecom operator Telia. The four Discovery channels, the two Fox channels as well as Paramount Network is operated by US companies. This means that almost half of the linear television channels and two of the three major companies are still in Finnish hands. In addition, most of these channels air both foreign and domestic programs – only National Geographic and Paramount Network don’t seem to have Finnish content at the moment. 

However, the situation is different with the SVODs. The popularity of a SVOD can not be estimated according to the number of subscribers as this data is not publicly available. However, the US streaming giant Nerflix is considered the most popular SVOD in Finland – the number of subscribers was estimated to 800.000 in December 2019 (Flixpatrol.com). The most prominent Nordic streaming service is Viaplay, which recently joined the Finnish SVOD Elisa Viihde to better compete with the global giants on the Finnish market. HBO Nordic relies on the power of quality series to attract viewers, while Disney+, the new kid on the block, has quickly gained a firm foothold by the family-oriented content library. Commercial broadcasters also provide SVODs in order to complete their AVOD services.  

*Figures from JustWatch.com and ElisaViihde.fi October 2020. 

Amazon Prime Video, YouTube Premium and Apple TV+, which are provided by the global tech giants, play a marginal role on the Finnish market. They don’t have Finnish content in their libraries like all the rest of the streaming services. Indeed the number of Finnish programs on HBO Nordic and Netflix is also very small.  

In spite of “Nordic” Elisa Viihde Viaplay, Finnish Nelonen and Swedish C More, the Finnish streaming service market is being dominated by the global media giants with their non-Finnish content libraries. Thus, linear television remains the main delivery platform for domestic productions – and the past year has actually boosted the role of traditional television in Finland. A study by AudienceProject shows that Finland is the only country under study where the viewing of traditional television increased and the consumption of streaming services decreased. This phenomenon can be partly explained by the demand for news and current affairs in time of COVID-19, but it still is good news for domestic TV production and advertising. Therefore, we should think of ways in which we could enhance this development also in the future.