Lokakuun perinteinen MIPCOM-tapahtuma järjestettiin tänä vuonna virtuaalisessa muodossa. Kokosimme esitysten pohjalta yhteen kiinnostavimmat havainnot siitä, mitä TV-alalla tapahtuu juuri nyt: 

1) Koronapandemia muutti televisiota pysyvästi 

Teema, jolta ei MIPCOMissa tietenkään voinut välttyä, oli koronapandemia Tällä hetkellä pandemia näkyy mm. tuotantojen viivästymisenä ja the WIT:n Virginia Mouselerin mukaan erilaisina naamioitumiseen perustuvina formaatteina. Tulevaisuuden kannalta tärkeimmät puheenvuorot käsittelivät kuitenkin sitä, millaisia pysyviä muutoksia korona aiheuttaa television tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen (ks. aiempi blogipostauksemme). MIDiA Researchin Tim Mulliganin arvion mukaan tulevaisuudessa menestyvät sellaiset viihdeformaatit ja liiketoimintamallit, jotka on mahdollista tuottaa virtuaalisesti, jotka ovat skaalautuvia, pystyvät tuottamaan jatkuvasti uutta sisältöä ja hyödyntävät pelimoottoreita lavasteiden ja tuotantosoftan rakentamisessa. Pelimoottorit luovat myös uudenlaista konvergenssia eri alojen välille. Esimerkiksi Epic Gamesin Sallyanna Houghtonin esittelemää Unreal Enginea käytetään pelisuunnittelun lisäksi autosuunnittelussa ja arkkitehtuurissa. TV-tuotannossa sen avulla voidaan rakentaa virtuaalisia, reaaliaikaisesti muokattavia taustoja, joiden ansiosta tuotanto on vähemmän sidoksissa fyysiseen paikkaan ja koko tuotantoprosessia voidaan virtaviivaistaa. 

2) Suoratoistopalvelut vahvistavat asemaansa 

OMDIAn Tim Gunnarsson nimittää kuluvaa vuotta TV:n ja videon merkkipaaluksi: ensimmäistä kertaa suoratoistopalvelujen tilausmäärät ylittivät maksu-TV:n tilaukset ja useat mediajätit avasivat omat, uuden sukupolven suoratoistopalvelunsa (esim. Disney+, Apple TV+, HBO Max, Paramount+). Kilpailu online-video-markkinoilla on erittäin kovaa. Gunnarssonin mukaan suoratoistopalvelut vastaavat kilpailuun solmimalla yhteistyösopimuksia teleoperaattoreiden ja maksu-tv-palvelujen kanssa. Lisäksi, kuten Guy Bisson sekä 3Visionin Hayley Bull toteavat, studiot pitävät sisältöjensä esitysoikeudet itsellään ja esittävät niitä omien TV-kanaviensa ja suoratoistopalvelujensa kautta. COVID-19 on siis vahvistanut suoratoistopalvelujen asemaa, ja MIDIia Researchin Tim Mulligan näkee tämän asetelman säilyvän myös tulevaisuudessa. 

3) “Diversiteetti myy” 

#metoo- ja #blacklivesmatter-kannanottojen käynnistämä keskustelu diversiteetistä jatkuu TV-alalla. Akateemisessa TV-tutkimuksessa on jo usean vuosikymmenen ajan kiinnitetty huomiota erilaisten etnisten ja kulttuuristen ryhmien representaatioihin. Myös yleisradioyhtiöt ovat jo pitkään pyrkineet palvelemaan vähemmistöjä. Sisällöissä erilaisten vähemmistöryhmien huomioiminen on viime vuosina näkynyt esimerkiksi autismia käsittelevinä sarjoina (mm. israelilainen On The Spectrum ja Netflixin Atypical), mutta vasta nyt diversiteetti alkaa näyttää kiinnostavalta myös bisneksen näkökulmasta. Nicole Zamanzadeh esitteli Parrot Analyticsin tutkimusta, jonka mukaan tekijöiden diversiteetin (talent diversity) huomioivien amerikkalaissarjojen kysyntä on ohittanut muiden sarjojen kysynnän. Kuten Ampere Analysisin Guy Bisson tiivistää: “Diversiteetti myy”. 

MIPCOMin järjestäminen virtuaalisesti toi tapahtumaan uudenlaista joustavuutta, kun esityksiä oli mahdollista seurata itselle parhaiten sopivana ajankohtana. MIPCOM on kuitenkin ensisijaisesti myyntitapahtuma, jossa verkostoituminen ja sosiaalisuus ovat tärkeässä osassa. Miten nämä toteutuvat etänä? 

MIPCOM 2020 – key takeaways

The annual MIPCOM market was organized in mid-October as a virtual event. We composed a summary of what is happening in the TV industry at the moment:

1) COVID-19 transformed television for good

The topic that we could not avoid even in MIPCOM was the global pandemic and how it has affected the television industry. Although many of those productions that had been halted in spring and early summer are now back in business, their release dates have been pushed further. In addition to schedules, COVID-19 has also had an impact on actual contents. As Virginia Mouseler from The WIT pointed out, there is now a bunch of program formats, such as The Masked Singer, A star in a star and Famemaker, using the idea of masking.

However, even more interesting was the discussion on the permanent impacts the pandemic will have on the television production, distribution and consumption. Tim Mulligan from MIDiA Research stated that those TV show formats and business models, which are virtual, online or scalable, which include a consistent supply of content and which use CGI/game engine production software and set design, are most resistant to the pandemic. For example Unreal Engine, presented by Sallyann Houghton from Epic Games, can be used in creating virtual sets, which are edited in real time and saved for later use. As a result, productions are less dependent on actual locations and the production process as a whole can be streamlined. The game engines also contribute to converging previously separate areas of entertainment industry, as they are not only used in game industry, but also in car design, architecture etc.

2) Streaming services strenghten their foothold

According to Tony Gunnarsson from OMDIA, 2020 is a milestone year for TV and video: for the first time, more people are subscribing to online video than pay-TV and multiple next-generation US streaming services (e.g. Disney+, Apple TV+, HBO Max, Paramount+) have entered the market. Online video has thus become a fiercely competitive marketplace. As a result, according to Gunnarsson, streaming services are relying more than ever on partnerships with telecom operators and pay-TV distributors in order to survive. Also, as Guy Bisson from Ampere Analysis and Haley Bull from 3Vision state, studios increasingly distribute content through their own platforms. It can be said that COVID-19 has boosted the success of streaming services, and, as Tim Mulligan states, increased streaming will persist.

3) “Diversity sells”

 #metoo and #blacklivesmatter campaigns have inspired a lively discussion on diversity in the TV industry and, gradually, the words are turning into actions. While diversity has not really been a pitching argument, academic research has for decades called attention to the ways in which various ethnic and cultural minorities are represented in media. Also, public service broadcasters have aimed at providing equal service for different groups of people. But it is only now, that diversity appears interesting from the business point of view. There has already been series about autism (e.g. On The Spectrum from Isreal and Atypical on Netflix), but there is still more to come.  Nicole Zamanzadeh from Parrot Analytics introduced a study showing that, in the US, demand for diverse (here referring to talent diversity) shows has surpassed the demand for non-diverse shows. As Guy Bisson from Ampere Analysis summarizes: “Diversity sells”.

The virtual form of the MIPCOM event gave its attendees new possibilities to schedule their week and get back to the recordings whenever they felt convenient.  However, MIPCOM is first and foremost a trade market, where networking and socializing play a major role. Thus, it remains to be seen what is gained and what is lost in a virtual trade event?