Muiden luovien alojen ohella myös av-ala on viime kuukaudet pyrkinyt sopeutumaan koronakriisin aiheuttamiin uusiin haasteisiin. Kaikkia kriisin vaikutuksia ei pystytä vielä hetkeen arvioimaan, mutta jo nyt on nähtävissä merkittäviä muutoksia audiovisuaalisten sisältöjen tuotannossa, levityksessä ja kulutuksessa. Nämä muutokset koskevat niin televisiokanavia, suoratoistopalveluita kuin tuotantoyhtiötäkin. 

Myyntitapahtumien perumisen myötä jo aiemmin monin osin digitaalisille alustoille siirtynyt ohjelmakauppa on joutunut pikavauhtia kehittämään uusia myymisen ja ostamisen tapoja. Yleisen kulutuksen vähentymisen myötä vähittäiskauppa on karsinut mainoskulujaan, mikä puolestaan tarkoittaa merkittävää lovea kaupallisten televisiokanavien tuloihin. Tämän seurauksena kanavat pyrkivät leikkaamaan kustannuksiaan ja siirtävät tilaamiaan tuotantoja eteenpäin tai peruvat ne kokonaan. Tuotantoyhtiöille kriisi onkin merkinnyt lähes kaikkien tälle vuodelle suunniteltujen sarja-, dokumentti- ja elokuvatuotantojen vaarantumista. Edelleen käynnissä olevissa tuotannoissa joudutaan huomioimaan aivan uusia työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi live-yleisöistä on luovuttu kuvauksissa kokonaan. Yksittäisten työntekijöiden kannalta erityisesti taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä, ja esimerkiksi freelancereina työskentelevien kuvausryhmien jäsenten työtilanne on epävarma.  

Viime vuosina alalla on alettu keskustella ns. kestävistä tuotantomalleista. Tähän mennessä kestävyydellä on viitattu ennen kaikkea ekologisiin eli tuotantojen ympäristökuormaa vähentäviin tuotantotapoihin (ks. esim. Ekosetti.fi). Kestävyys voi kuitenkin merkitä myös taloudellista ja sosiaalista tai kulttuurista kestävyyttä. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa määritelmästä riippuen esim. taloudellista kasvua, joka ei vaaranna ekologista tai sosiaalista kestävyyttä. Sosiaalinen kestävyys puolestaan sisältää mm. henkilökohtaisia, kulttuurisia ja työhön liittyviä oikeuksia. 

Koronavirusepidemia on osoittanut kotimaisen av-sektorin kestävyydessä sellaisia puutteita, joihin ei ollut mitenkään mahdollista varautua. Sekä julkinen sektori että kolmannen sektorin toimijat ovat jo pyrkineet helpottamaan alan tilannetta erilaisilla tukitoimilla. Koska vastaavaa kriisiä ei ole aiemmin koettu ja koska alalta puuttuvat yhteiset pelisäännöt, selviämistoimenpiteitä tehdään nyt ad hoc -periaatteella. Kriisi tarjoaa siis ainutlaatuisen tilaisuuden tutkia ja kehittää alaa. Lisäksi kriisiin sisältyy haasteiden lisäksi myös mahdollisuuksia, sillä katsojilla on nyt enemmän aikaa kuluttaa erilaisia av-sisältöjä. Suoratoistopalvelujen ja lineaarisen TV:n katsojaluvut ovatkin kasvaneet räjähdysmäisesti. (Ks. esim. C21Media.net 2020).  

Nyt olisi oikea aika kerätä tietoa, jolla alan kestävää kehitystä voidaan tukea myös tulevaisuudessa. Erityisen tärkeää olisi kehittää alan taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Tähän tarpeeseen voidaan vastata laadukkaan tutkimuksen avulla. Ota yhteyttä, jos aihe on sinullekin ajankohtainen. Olemme kiinnostuneita kuulemaan sekä aiheeseen liittyvistä hankkeista että mahdollisista yhteistyökumppaneista.