Miksi av-alan sisällöntuottajien kannattaa hyödyntää tutkimus- ja koulutuspalveluja?

 

Mediaympäristömme on murroksessa. Liikkuvaa kuvaa ja erityisesti televisionomaisia sisältöjä (TV-like content) tuotetaan yhä enemmän erilaisilla alustoilla ja laitteilla. Media-alasta on tarjolla myös valtavasti tietoa: tilastoja, raportteja, taulukoita, katsauksia, puheenvuoroja ja podcasteja. Koska alan toimijoiden tärkeimpänä tehtävänä on uusien sisältöjen tuotanto ja jakelu, jää kaiken alaa koskevan tiedon todellinen potentiaali usein hyödyntämättä. Audiovisuaaliseen alaan erikoistuneet asiantuntijapalvelut voivat kuitenkin auttaa kehittämään alan kilpailukykyä.

Tutkimustiedon luotettavuus

Elämme totuudenjälkeistä aikaa. Oxford Dictionariesin mukaan se tarkoittaa, että tunteilla ja uskomuksilla on enemmän vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon kuin objektiivisilla faktoilla. Tutkimustieto on menettänyt merkitystään, kun kuka tahansa voi esiintyä oman elämänsä asiantuntijana. Tieteellisen tutkimuksen metodologian ja eettisten periaatteiden tunteminen antaa parhaat valmiudet suunnitella ja toteuttaa asiakkaan tarpeisiin vastaavia tutkimushankkeita ja arvioida, miten luotettavaa ja objektiivista muiden tuottama tieto on.

Suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen korkea taso oli pitkään kansallinen ylpeydenaihe ja Suomen tärkein vientivaltti. Kuluvalla hallituskaudella tätä kilpailuetua on heikennetty erilaisilla leikkauksilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 julkaiseman Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi. Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmän raportin mukaan esimerkiksi luovien alojen koulutuksen taso vaihtelee eikä vastaa kaikilta osin työelämän vaatimuksia. Audiovisuaalisella alalla on siis tarvetta täydennyskoulutukselle. Parhaiten työelämän nopeasti muuttuviin vaatimuksiin voidaan vastata kehittämällä alan käytäntöjä tutkimustiedon avulla.

Ajansäästö

Audiovisuaalisia sisältöjä on perinteisesti tuotettu lähinnä kokemukseen perustuvaa tietotaitoa sekä yritystä ja erehdystä apuna käyttäen. Katsojien tavoittaminen on kuitenkin yhä vaikeampaa, sillä yleisöille on jatkuvasti tarjolla uusia tapoja kuluttaa sisältöjä eri kanavissa ja eri jakelualustoilla. Kotimaisten tuotanto- ja jakeluyhtiöiden täytyy kyetä ennustamaan katsojakäyttäytymistä, sisältötrendejä ja markkinoiden kehitystä entistä nopeammin ja luotettavammin. Alan kehitystä koskevia ennusteita ja tutkimuksia on kyllä saatavilla, mutta valtavan tietomäärän läpikäyminen, arvioiminen ja soveltaminen vaatii monenlaisia resursseja, kuten aikaa, rahaa ja taitoa. Esimerkiksi me Medialogissa seuraamme säännöllisesti yli kahtakymmentä alaa käsittelevää uutiskirjettä ja raporttia. Lisäksi olemme kartalla uusimmista mediaa, suomalaisia ja tulevaisuutta käsittelevistä tutkimustuloksista.

Sovellettavuus

Globalisaation myötä koko mediakenttä ja erityisesti televisiotoiminta on viime vuosina kansainvälistynyt kiihtyvällä vauhdilla. Myös suurin osa media-alaa koskevien trendianalyysien tuottajista on kansainvälisiä toimijoita. Vaikka globaalien trendien seuraaminen on elintärkeää pienilläkin markkinoilla, sisällöntuottajien tulisi samaan aikaan tuntea oman kansallisen yleisönsä tarpeet ja toiveet. Kotimaisen media-alan läpikotainen tuntemus antaa työkaluja sekä asiakkaille relevanttien analyysien tuottamiseen että kansainvälisten tutkimustulosten soveltamiseen ja edelleen niiden jalostamiseen innovatiivisiksi kotimaisiksi sisällöiksi, jotka pystyvät menestymään myös kansainvälisillä markkinoilla. Nordic Noir  -genren myötä myös suomalaiset mediasisällöt ovat viimein nousseet kansainvälisen kiinnostuksen kohteiksi – odotusten lunastamiseksi kannattaa hyödyntää myös tutkimustietoa.

Kuten markkina-analyysit osoittavat, kotimainen sisällöntuotanto kukoistaa ja kansainvälistymisestä on tullut luonnollinen osa yritysten liiketoimintaa, mutta kansainvälisillä markkinoilla on onnistuttava jo ensimmäisellä yrityksellä. Oikein valituilla asiantuntijapalveluilla moninkertaistat mahdollisuutesi onnistua.

 

Mediaympäristömme on murroksessa. Liikkuvaa kuvaa ja erityisesti televisionomaisia sisältöjä (TV-like content) tuotetaan yhä enemmän erilaisilla alustoilla ja laitteilla. Media-alasta on tarjolla myös valtavasti tietoa: tilastoja, raportteja, taulukoita, katsauksia, puheenvuoroja ja podcasteja. Koska alan toimijoiden tärkeimpänä tehtävänä on uusien sisältöjen tuotanto ja jakelu, jää kaiken alaa koskevan tiedon todellinen potentiaali usein hyödyntämättä. Audiovisuaaliseen alaan erikoistuneet asiantuntijapalvelut voivat kuitenkin auttaa kehittämään alan kilpailukykyä.

Tutkimustiedon luotettavuus

Elämme totuudenjälkeistä aikaa. Oxford Dictionariesin mukaan se tarkoittaa, että tunteilla ja uskomuksilla on enemmän vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon kuin objektiivisilla faktoilla. Tutkimustieto on menettänyt merkitystään, kun kuka tahansa voi esiintyä oman elämänsä asiantuntijana. Tieteellisen tutkimuksen metodologian ja eettisten periaatteiden tunteminen antaa parhaat valmiudet suunnitella ja toteuttaa asiakkaan tarpeisiin vastaavia tutkimushankkeita ja arvioida, miten luotettavaa ja objektiivista muiden tuottama tieto on.

Suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen korkea taso oli pitkään kansallinen ylpeydenaihe ja Suomen tärkein vientivaltti. Kuluvalla hallituskaudella tätä kilpailuetua on heikennetty erilaisilla leikkauksilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 julkaiseman Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi. Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmän raportin mukaan esimerkiksi luovien alojen koulutuksen taso vaihtelee eikä vastaa kaikilta osin työelämän vaatimuksia. Audiovisuaalisella alalla on siis tarvetta täydennyskoulutukselle. Parhaiten työelämän nopeasti muuttuviin vaatimuksiin voidaan vastata kehittämällä alan käytäntöjä tutkimustiedon avulla.

Ajansäästö

Audiovisuaalisia sisältöjä on perinteisesti tuotettu lähinnä kokemukseen perustuvaa tietotaitoa sekä yritystä ja erehdystä apuna käyttäen. Katsojien tavoittaminen on kuitenkin yhä vaikeampaa, sillä yleisöille on jatkuvasti tarjolla uusia tapoja kuluttaa sisältöjä eri kanavissa ja eri jakelualustoilla. Kotimaisten tuotanto- ja jakeluyhtiöiden täytyy kyetä ennustamaan katsojakäyttäytymistä, sisältötrendejä ja markkinoiden kehitystä entistä nopeammin ja luotettavammin. Alan kehitystä koskevia ennusteita ja tutkimuksia on kyllä saatavilla, mutta valtavan tietomäärän läpikäyminen, arvioiminen ja soveltaminen vaatii monenlaisia resursseja, kuten aikaa, rahaa ja taitoa. Esimerkiksi me Medialogissa seuraamme säännöllisesti yli kahtakymmentä alaa käsittelevää uutiskirjettä ja raporttia. Lisäksi olemme kartalla uusimmista mediaa, suomalaisia ja tulevaisuutta käsittelevistä tutkimustuloksista.

Sovellettavuus

Globalisaation myötä koko mediakenttä ja erityisesti televisiotoiminta on viime vuosina kansainvälistynyt kiihtyvällä vauhdilla. Myös suurin osa media-alaa koskevien trendianalyysien tuottajista on kansainvälisiä toimijoita. Vaikka globaalien trendien seuraaminen on elintärkeää pienilläkin markkinoilla, sisällöntuottajien tulisi samaan aikaan tuntea oman kansallisen yleisönsä tarpeet ja toiveet. Kotimaisen media-alan läpikotainen tuntemus antaa työkaluja sekä asiakkaille relevanttien analyysien tuottamiseen että kansainvälisten tutkimustulosten soveltamiseen ja edelleen niiden jalostamiseen innovatiivisiksi kotimaisiksi sisällöiksi, jotka pystyvät menestymään myös kansainvälisillä markkinoilla. Nordic Noir  -genren myötä myös suomalaiset mediasisällöt ovat viimein nousseet kansainvälisen kiinnostuksen kohteiksi – odotusten lunastamiseksi kannattaa hyödyntää myös tutkimustietoa.

Kuten markkina-analyysit osoittavat, kotimainen sisällöntuotanto kukoistaa ja kansainvälistymisestä on tullut luonnollinen osa yritysten liiketoimintaa, mutta kansainvälisillä markkinoilla on onnistuttava jo ensimmäisellä yrityksellä. Oikein valituilla asiantuntijapalveluilla moninkertaistat mahdollisuutesi onnistua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *